30. nedjelja kroz godinu

LJUBI BOGA I BLIŽNJEGA SVOGA

Trpimir Benković


Nedjeljna čitanja

  • Izl 22, 20-26
  • Ps 18 (17)
  • 1 Sol 1, 5c-10
  • Mt 22, 34-40

Još donedavno bratstvo i jedinstvo nametalo se kao temelj suživota u grubo i na prevaru sklepanoj zajednici naroda u kojoj je na nesreću morao živjeti i naš Narod. Bezbožna ideologija, pa krvava revolucija i zločinačko poraće bile su bitne odrednice te države. Ideologija bez Boga isključila je ljubav, temelj svih naših odnosa prema Bogu i ljudima. Bez ljubavi nije moglo biti ni bratstva, ni jedinstva, ni normalnog suživota. Takve su zajednice osuđene na propast, što se i dogodilo. Hrvati su i opet sve skupo platili. Bilo bi dobro to razumjeti, cijeniti, poštivati i sukladno tome se ponašati.

Liturgijska čitanja ove nedjelje odgovaraju na pitanja koja je najveća zapovijed. Ljubiti Boga i bližnje znači poštivati takvu zapovijed. To mora biti pokretač i srž našeg djelovanja. Formalno poštivanje zakona, pridržavanje zabrana, a bez ljubavi, više sliči na promet, nego na život.

Izabrani narod prelazi s nomadskog načina života na poljodjelstvo i građanski način života. Društvo se raslojava, stvaraju se razlike između bogatijih obitelji i pridošlica, dotepenaca. Zakon bližnjeg u to vrijeme ne temelji se na ljubavi, nego je bližnji onaj iste krvi, vjere, rase, staleža. Čine se nepravde siromasima, pridošlicama, udovicama bez zaštite. Bog posebno uzima u zaštitu te obespravljene i upozorava svoj narod da je i on bio u takvoj situaciji u egipatskom ropstvu.

Zajednica u Solunu postala je primjer „svim vjernicima u Makedoniji i Aziji“, s ljubavlju se prihvatila širenja riječi Božje. Kristovim primjerom podnosili su nepravde i progone. Nisu vraćali istom mjerom, nego pažnjom, ljubavlju i brigom. Takvim primjerom jedino su i mogli obratiti pogane s kojima su živjeli.

U Evanđelju Isus opet odgovara na zlonamjerno pitanje i objašnjava da ljubav nije skup pravila i propisa, dužnosti i obveza, nego je pokretač i bit svih naših djelovanja. Ljubav prema Bogu i bližnjem temelj je našeg života. Starozavjetni zakon (ima 365 zabrana – za svaki dan u godini po jednu i 248 naredbi – za svaku kost u ljudskom tijelu po jedna) Isus svodi na zapovijed:“Ljubiti Boga i bližnjega“. Bližnji sada više nije onaj iste krvi, vjere i rase, nego je to svaki čovjek. Međutim, s malo većim položajem, s više novaca i moći brzo se zaboravlja bližnji, a s njime i Bog. Novac i moć brzo se i lako gube, bližnje i Boga smo već zanemarili ili izgubili, pa rješenja tražimo u rastavama, alkoholu, drogi, a u novije vrijeme samoubojstvima i ubojstvima.

Povijest, učiteljica života, u mnogo je slučajeva pokazala i dokazala da ideologija moći i novca, bezbožne ideologije (komunizam, fašizam, naš antifašizam, nacizam) nisu stvorile ni mir, ni dobro, ni blagostanje, ni dostojanstvo, već su same sebe uništile u krvi ili se urušile u bezakonju i nemoralu. Vjernici imaju rješenje. Treba samo čuti i poslušati vrlo jednostavnu i kratku zapovijed utemeljenu na ljubavi: “Ljubi Boga i bližnjega kao sebe samoga!”