Rezultati natječaja za besplatan smještaj za studente u Domu sv. Antuna

Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca raspisala je početkom srpnja natječaj za besplatan smještaj u Domu sv. Antuna. Nakon provedenog natječaja, Povjerenstvo za smještaj, donijelo je odluku o smještaju za studente vodeći se načelima koja su sadržana u uvjetima natječaja.

Studenti koji su dobili besplatan smještaj u Domu sv. Antuna u akademskoj godini 2021./2. su:

 1. Barukčić Tadija, Velika Kopanica
 2. Bumbak Jeronim, Šibenik
 3. Cikoja Luka, Bjelovar
 4. Čulinović Ivan, Pula
 5. Dobrijević Tomislav, Čeminac
 6. Flajsig Marko, Požega
 7. Krobot Tomislav, Sračinec
 8. Ladić Domagoj, Đakovo
 9. Leovac Matej, Domaljevac (BiH)
 10. Majstorović Emanuel, Vođinci
 11. Mejić Jakov, Šibenik
 12. Počekal David, Sisak
 13. Prpić Luka, Nova Gradiška
 14. Radošević Josip, Busovača (BiH)
 15. Šaravanja Lovro, Mostar (BiH)

U Zagrebu, 2. rujna 2021.
fra Vladimir Vidović,
ravnatelj Doma sv. Antuna