2. Nedjelja došašća

PRIPRAVITE PUT GOSPODINU, PORAVNITE MU STEZE!

Trpimir Benković


Nedjeljna čitanja

  • Bar 5,1-9
  • Ps 126 (125)
  • Fil 1,4-6 8-11
  • Lk 3, 1-3

Spasenje Bog nudi svima. Pokrenuti se i poći ususret Bogu, znači prihvatiti ponudu, priznati grijehe i propuste, za njih zatražiti oprost i pokušati ubuduće živjeti drugačije, bolje, ljudskije. Današnja Služba riječi je “pjesma radosti”. Objašnjava poraze, traži priznanje pogrešaka i govori o rješenjima, koje određuje Bog, na temelju našeg ponašanja.

Zanijekati Boga, napustiti Ga, okrenuti mu leđa, znači završiti u ropstvu. U starozavjetnim okolnostima to je doslovno značilo ropstvo i tiraniju pobjednika, a u današnje vrijeme to znači ropstvo grijeha, ropstvo ovisnosti, relativizma i nezainteresiranosti s posljedicama izmišljenog stresa, depresije i nezadovoljstva. Starozavjetni prorok poziva izabrani narod na odvažnost, radost i nadu, jer dolazi spasenje. Židovi su u babilonskom izgnanstvu. Svoju pripadnost Bogu žive podvrgnuti tuđim zakonima i služeći se jezikom koji nije njihov. Metode su ostale iste do danas. Nametnuti protuprirodne zakone, pokvariti jezik, oduzeti vjeru, znači odnaroditi, uništiti narod. Prorok Baruh želi razbuditi njihovu nadu i vjeru u spasenje – oslobađanje iz ropstva. Bog će ih ponovno okupiti u Jeruzalemu. Biti će to novi Izlazak kojim će ravnati sam Bog, a Jeruzalem će se zvati “Mir pravednosti i Slava bogoljubnosti.”

Bog je započeo, a i dovršiti će naše spasenje naglašava apostol Pavao. Spasenje je Božji dar, ali ovisi o slobodnoj i odgovornoj suradnji čovjeka. Takva suradnja donosi “plodove pravednosti”, koji nas čine dostojnima za Dan Kristov. Spasenje je ponuda Božja, dar Božji, Božji zahvat u naš život, ali traži čovjekov odgovor i čovjekovu punu suradnju. Ako živimo sukladno zakonu ljubavi, susret s Kristom dogoditi će se i prije Kristova ponovnog dolaska. Tako ćemo s Kristom povezani u miru dočekati „taj dan“, koji bi za mnoge mogao biti vrlo neugodan.

Ulogu starozavjetnog proroka, u Lukinom evanđelju, preuzima Ivan Krstitelj. Početak njegovog djelovanja stavlja se u točno određeno vrijeme. Nabrajanje političkih i vjerskih vođa, tadašnjeg rimskog svijeta, pokazuje nam da događaj u maloj, raskomadanoj i nemirnoj Judeji, u zabiti golemog Rimskog carstva, ima presudno značenje za cijeli svijet. Spasenje, koje dolazi od Boga, uvijek je konkretno, u određenom je prostoru i vremenu, dolazi po događajima i osobama i prilagođeno je našim sposobnostima razumijevanja tih stvari, osoba i događaja. Ivan Krstitelj najavljuje dolazak spasenja i ponavlja riječi proroka: „Pripravite put Gospodinu, poravnajte mu staze. Svaka dolina neka se ispuni i brežuljak neka se slegne.“

Došašće je vrijeme u kojem bismo trebali poslušati glas koji viče iz naše duše. Odreknimo se oholosti, sebičnosti i poslušajmo potrebe ljudi oko nas. Dobrim djelima, molitvom, promišljanjem sigurno smo na putu prema Kristu. To je način kako od isušene i neplodne pustinje učiniti plodnu i upotrebljivu zemlju. Bog pred nas nikada ne postavlja nemoguće i nerješive zadatke. Nisu svi zadaci lagani, ali ne moramo ih rješavati sami. Kada malo slegnemo brda sebičnosti, popunimo udoline oholosti, izravnamo krivine bahatosti pripravili smo put prema spasenju, prema Bogu s kojim možemo nastaviti dalje. Tako će naše putovanje sve više sličiti putovanju robova iz današnjeg psalma, koji su išli plačući u sužanjstvo noseći sjeme sjetveno, a vraćali se s pjesmom noseći snoplje svoje, noseći s veseljem plodove svojeg obraćenja i spasenja.