Praznovjerje – kako djeluju stvari koje ne djeluju?

Nasuprot zdravom razumu, koji ukazuje kako nema logike da neke stvari djeluju, iracionalna iskustva pojedinaca, međutim, još više rasprostranjenost samog fenomena, svjedoče suprotno. Bilo da je riječ o iscjeljivanju, magijskim praksama ili pukom praznovjerju. Predmet ove knjige je praznovjerje, koje definiramo kao aberaciju vjere, vjeru u prazno, ali svejedno “vjeru” koja i danas oblikuje i usmjerava živote mnogih suvremenih duhovnih nomada, kao što je vjerovanje da broj trinaest donosi nesreću (u nekim osiguravajućim društvima zabilježeno je znatno više prometnih nesreća petkom trinaestog nego u ostale petke kroz godinu!).

Svrha ove knjige je prikazati, i racionalnom promišljanju podvrgnuti, djelotvornost (ne)djelotvornih postupaka i/ili supstanci u svjetlu kognitivnih spoznaja i nesvjesnih mehanizama djelovanja koji se, u znanosti, svode pod zajednički nazivnik “placebo efekt”.

Knjiga je podijeljena u  tri poglavlja. Prvo se bavi epidemijom iracionalizma kao obilježjem našeg vremena, definicijom praznovjerja, načinom njegova djelovanja i fenomenom kršćanopoganstva. Drugo poglavlje donosi leksikon najraširenijih praznovjerja (i srećonosaca) u Hrvatskoj. U trećem poglavlju slijedi kritika praznovjerja.

Svrha knjige je predstaviti fenomen i rasprostranjenost praznovjerja, mehanizam njegova djelovanja, te pridonijeti (pr)očišćenju vlastite vjere i prianjanju uz živu osobu Isusa Krista, jedini izvor čovjekove istinske sreće, vremenite i vječne.

Cijena knjige je 85,13 kuna. Kao što znamo jedno praznovjerje je strah od broja 13. Broj 13 je broj sv. Antuna Padovanskog. Naime, u nekim hotelima ne postoji 13. kat već 12. i 14., u avionima nema 13. reda. Htjeli smo se poigrati s tim jer zbrajajući 8 i 5 je 13 pa je u cijeni dvaput brojka 13. Bit je narugati se praznovjerju.

“Izdvojio sam okultizam iz ove knjige jer sam smatrao potrebnim da se sve razjasni. Ne bih želio da se brkaju pojmovi okultnoga i praznovjera. Knjiga se bavi praktičnim pitanjima, i daje objašnjenja unutar psihologije kako djeluju neka praznovjerja. Sasvim je razumljivo da praznovjerja ne djeluju iako je praksa pokazala da djeluju, a nema logike da djeluje. Stoga je bilo potrebno odgovoriti na ta pitanje jer je riječ o psihologiji s placebo efektima djelovanja određenih praznovjerja”.

fra Josip Blažević, autor knjige

Slažem  se s autorom da je praznovjerje uvreda za čovjekov zdrav razum. S filozofskog stanovišta, ono je neprihvatljivo za osobu koja želi logično razmišljati i donositi racionalne zaključke na temelju činjenica i općih principa. Iz teološke perspektive, praznovjerje predstavlja idolopoklonstvo koje treba otkloniti evangelizacijom jer njegove žrtve pate od iskrivljene slike Boga i na pogrešan mu način iskazuju kult. Praznovjerje ograničava čovjekovu slobodnu volju i svodi ga na objekt iracionalnih (kozmičkih) sila animističkog svijeta.

prof. dr. sc. Mijo Nikić

U njenim koricama nalazimo ne samo štivo, nego mudrog i duhovitog sugovornika koji vještim jezičnim vratolomijama izražava ono što sami osjećamo, a teško stavljamo u riječi, što sami znamo, ali zaboravimo se prisjetiti, ali i otvara nova pitanja za širenje osobne svijesti. Iz pozicije duhovnosti i suvremene psihologije autor stapa naizgled nespojive svjetove u objašnjenju naizgled neobjašnjive pojave — praznovjerja, koje je barem jednom okrznulo svakog od nas. Kako i zašto naša kultura, um i duh stvaraju i održavaju praznovjerja, gdje je granica religioznosti, duhovnosti, filozofije, psihologije i praznovjerja — nekad i danas, što je autosugestija i kako nam može pomoći bez upadanja u domenu okultnog, samo su neke od tema koja oživljavaju u čitatelju dok u dahu guta stranice ovog teksta i obogaćuje vlastiti duh sebe kao dječje znatiželjnog bića — vjernika, znanstvenika, nijedno ili oboje.

prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander