Uznesenje Blažene Djevice Marije – Velika Gospa

Čitanja

  • Otk 11, 19a; 12, 1-6. 10
  • Ps 45 (44)
  • 1 Kor 15, 20-27a
  • Lk 1, 39-56

Nastavlja se rat između žene i đavla, započet još u raju. Izbačeni iz raja zbog neposlušnosti, nepoštivanja, oholosti i neponiznosti nastavljaju borbu i na zemlji. Ženi je povjeren život od njegovog početka, čuvanja u utrobi, rađanja i odgoja. Žena stvara ozračje doma, okuplja obitelj, zaslužna je za osjećaj mira, zadovoljstva i spokoja. Takve obitelji doista žive, primjer su i poticaj drugima i temelj su svakog naroda. Zato velika zainteresiranost đavla za ženu, jer uništiti nju, znači uništiti svijet.

Kako shvatiti i prihvatiti otajstvo svetkovine Marijina uznesenja? Čovjek današnjice uronjen je u ovozemno – uspjeh, užitak, novac, a vječnost, Bog i sve vezano uz Boga ne znači ništa. Kako objasniti da svetkovina Velike Gospe govori o dostojanstvu ljudskog tijela, o postojanju zagrobnog života, o uskrsnuću? Služba riječi neka bude poticaj za razmišljanje i pomoć za moguće odgovore!

Otkrivenje opisuje veliku borbu koja se odvija kroz povijest i trajati će do svršetka svijeta. Žena zaodjenuta suncem simbolizira Božji narod, Crkvu. „Zmaj ognjen“ predstavlja sotonu – svijet nepravednih moćnika, koji su zasjeli u središta moći novca, užitka, nepravde i nasilja, koji stoji pred ženom koja ima roditi s namjerom spriječiti Spasitelja u svom poslanju. On otvara novo doba, a Marija već ostvaruje u uznesenju ono što će Božji narod ostvariti na svršetku svijeta.

Pavao govori o borbi u kojoj se odlučuje o našoj sudbini. Krist je u toj borbi pobijedio, a mi je smatramo i našom pobjedom. Krist je „prvina“ usnulih – prvi koji je pobijedio smrt. Slijede oni koji su Kristovi i svršetak, kada će predati Kraljevstvo Bogu da „Bog bude sve i u svemu“. U Adamu je smrt pobijedila, u Kristu, novom Adamu, smrt je pobijeđena. Svaki je od nas uključen u tu borbu i mora na svoj način doprinijeti pobjedi ili se svrstati u pobijeđene. Marija je prva, među ljudima, pobjednica nad smrću svojim uznesenjem na nebo.

Evanđelje govori kako Bog preko poniznih i siromašnih gradi svoje Kraljevstvo. „Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Gospodinu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje.“ „Veliča“ je pjesma kršćana koji u poniženom Kristu vide pobjednika. To je hvalospjev koji slavi božje milosrđe za ljude, a otkriva laž i varku onih koji se smatraju gospodarima povijesti i sudbina ljudi. Velik je njihov utjecaj, a rat protiv kršćana sve je žešći. Odustalo se od direktnih napada, koji se prepoznaju i nisu neučinkoviti. Ideje potpune slobode, svakojakih prava, ali bez obveza, feminizam, emancipacija, relativizam, mnogo su učinkovitije. Zato je uznesenje Marijino izuzetno važno, kao poruka nade. Čovjek koji se nada ne bježi od stvarnosti. Nastoji da ovdje i sada bude potpuniji i pravedniji. “Blažena ti među ženama i blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina.” Pohvala je to Elizabete Mariji još na zemlji. Blaženi i mi, ako povjerujemo!